باسکول جاده ای تریلی کش تمام فلز (داخل گود)

باسکول تمام فلز