باسکول جاده ای نیسان کش تمام فلز (روی سطح)

باسکول تمام فلز