باسکول جاده ای کامیون کش تمام فلز (روی سطح)

باسکول تمام فلز