جانکشن باکس

در اینجا قصد معرفی محصول جانکشن باکس داریم کلـمه  junction بــه معـنای پـیـونـد بوده کـه junction box را جــعـبـه ی پـیـوند مـعـنـی  مـی کــنند،وظـیـفـه ی جانکــشن باکـس ایــن اسـت که پـس از یکسان سازی مقاومت خروجی لودسل ها (out put resistance) ،بـا کمک تـکنیک مــوازی ســازی امپدانسی کـه 4،8 یا 12 خروجی را به هم پیوند داده و تبدیل به یـک خروجـی یکسـان میکنـد.مهم ترین نتـیجه این کار یکسـان کـردن وزن توزیـن شده روی هـر پـایـه میبـاشد و اصطلاحا گوشه گیری کرده و همه پایه های باسکول دقیق میشوند.

انواع جانکشن باکس :

  • جانکشن باکس دیجیتال :  ایـن تجهـیـز با در اخـتیـار داشـتن یک پـردازنـده در برد اصـلی عـمـلـیات تـبدیـل سیگنـال های آنـالـوگ به دیـجیـتال را انـجام مـیدهد .مزیت اصلی ایـن تجهیز کـنترل دقیق تـر روی هر یک از پایه  ها بوده و عـلاوه بـر آن پایداری بیشتری در تنظیم پایه ها خواهیم داشت .امـا این قابلیت جانکشن باکس دیجیتال را به یک تجهیز حساس و آسیبب پذیر تر تبدیل میکند.
  • جانکشن باکس آنالوگ : ایـن جـانـکـشن باکـس بـا کـمـک مـقـاومـت های متـغـیر خـود عملیات یکـسان سازی مقـاومت لودسل ها را انـجام میـدهد .تغییر مقاومت وبالانـس پایـه ها  توسـط مـقاومت مـتغـیر که به ازای هر پایه بـصـورت مجـزا قرار داده شـده است انـجام میـشود .البته در گذشته بدلیل نبودن مقاومت متغیربا کیفیت ودقیق با تعویض مقاومت ها درصورت نیاز خروجی لودسل ها تنظیم میگردید .

  • چـند کانـاله بـودن (8-6-4)
  • دارای تـرمــیــنـالــهـای ورودی
  • جعبه با درجه حفاظتی IP 68
  • دارای مقاومت متغیر جهت تنظیم پایه ها
  • مدار محافظ جهت جلو گیری از صدمات ناشی رعد و برق

توزین سپاهان تولید کننده نشان دهنده دیجیتال TS100 ، نشاندهنده دیجیتال ASA2200 در خدمت مشتریان عزیز می باشد.

This post is also available in: English