سیستم توزین ریلی (طراحی بصورت استاتیک)

باسکول ریلی

سیستم توزین استاتیک ریلی که برای توزین واگن های باری ،طراحی و تولید میشوند.این نوع سیستم ها غالبا در صنایعی که از حمل و نقل ریلی بهره می برند نصب و استفاده میشود .در این سیستم واگن با توقف روی پلتفرم توزین و وزن آن محاسبه میگردد .

سیستم توزین ریلی استاتیک در 2 نوع کلی طراحی و پیاده سازی شده اند:

  1. تمام فلز پیش ساخته
  2. بتن فلز پیش ساخته

درسیستم های توزین ریلی استاتیک طراحی شده توسط شرکت توزین سپاهان ، اندازه گیری ها با بیشینه خطای  0/05 درصد انجام میشود . این خطا در حالت بیشینه بوده که در پروژه های انجام شده به کمتر از این خطا نیز رسیده ایم .

  • حفاظت سیستم IP68
  • دارای فونداسیون پیش ساخته برای سازه اصلی
  • استفاده از سنسور های ویژه توزین ریلی (برای اولین بار در ایران )
  • استفاده از نمایشگر های تمام دیجیتال دارای الگوریتم های میانگین گیری
  • سهولت در نگهداری و تعمیرات سیستم فنی (دسترسی راحت به سنسور ها )

This post is also available in: English