« شرکت توزین سپاهان به منظور تحقق اهداف و سیاستهای توسعه تجارت کشور عزیزمان “جمهوری   اسلامی ایران”از طریق ارائه طیف کاملی از انواع سیستم های توزین در اصناف مختلف با تاکید بر استاندارد   های بین المللی در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله کشور ، در عرصه جهانی ،با توجه به رشد و ارتقاء  سطح کیفی صنعت توزین ،بهره خواهد گرفت.شرکت توزین سپاهان در این مسیر با تکیه بر پیشینه ای  ارزشمند و استفاده تصویری مثبت از عملکرد خود در جامعه و پایبندی به تعهدات ،شرایط مناسبی را برای  رشد و تعالی صنعت توزین سرمایه های انسانی و دستیابی به توسعه پایدار فراهم نماییم . »

This post is also available in: English